Exture Tekniikka

Ilmailupalvelut

B1 ja B2 huoltomekaanikkojen työt. Eri projekteihin; mm. huoltoihin, moottorinvaihtoihin, modifikaatioihin

Ajoneuvopalvelut

Autojen, veneiden, moottoripyörien yms. huollot, korjaukset, lisävarustelut ja muutostyöt.

Rakennuspalvelut

 • huoneistojen korjaukset/remontit
 • uudisrakentamiseen liittyvät projektit
 • av-asennukset

Maalauspalvelut

 • Lentokoneiden/helikoptereiden maalaustyöt
 • Ajoneuvojen; autot, veneet, moottoripyörät yms. maalaustyöt
 • Erikoismaalaukset mm. teollisuuden tarpeisiin

Exture Tech

Aero-services

B1 and B2 service maintenance work for different types of projects, e.g. servicing, motor changes and modifications.

Vehicles

Maintenance, repairing, tuning and modification of cars, boats, motorbikes etc.

Construction work

 • Apartment repairs and maintenance
 • New house building projects
 • AV-setups

Painting

 • Aeroplane paint jobs
 • Helicopter paint jobs
 • Vehicular paint jobs (cars, boats, motorbikes etc.)
 • Special paint jobs, e.g. for industrial needs

Kuvia toteutuksistamme / Some of our work